Interreg/Tacis       European Commission       ResorceSaving
 
Polish English Russian

Neighbourhood Programme Poland-Belarus-Ukraine

INTERREG IIIA/TACIS CBC No NEB/PL/PDL/2.1/05/238

BADANIA BIOMECHANICZNE I OPRACOWANIE METOD USPRAWNIENIA APARATU RUCHU DZIECI Z PODLASIA I GRODZIEŃSZCZYZNY


ITERREG/TACIS Conference Database

Program priority

Developing the human capital and institutional cross border co-operation including security at the European Union's borders

Program measure

Strengthening of cross-border institutional co-operation and enhancing the quality of the human capital

Projekt realizowany przez
Politechnika Białostocka
Centrum Zachowania Zasobów Białoruskiej Akademii Nauk w Grodnie

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Celem ogólnym projektu jest intensyfikacja współpracy pomiędzy partnerami projektu poprzez nawiązanie trawałej i bezpośredniej współpracy naukowo-technicznej. Projekt ma na celu rozwój kapitału ludzkiego realizowanego przez wspólne badania, analizę wpływu różnych czynników na stopień patologii narządu ruchu u dzieci z pogranicza Podlasia i Grodzieńszczyzny, transfer technologii i wspólne opracowanie metod diagnostyki i leczenia. Zaproponowanie wspólnej transgranicznej koncepcji profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji dzieci po obu stronach granicy. Upowszechnienie informacji o problemie wśród instytucji i organizacji celem współdziałania i wymiany doświadczeń. Zahamowanie dysfunkcji aparatu ruchu u dzieci, poprawa aktywności, kontynuacja długoletniej wymiany naukowo-technicznej, podniesienie kwalifikacji kadry i rozwój technologii.

CEL BEZPOŚREDNI

Nawiązanie wspłpracy oraz integracja naukowo-badawcza zespołw Polskich i Białoruskich w celu przeprowadzenia wsplnych badań dzieci z wojewdztwa podlaskiego i obwodu grodzieńskiego. Określenie kompleksowych czynnikw wpływających na wzrost określonych patologii u tych dzieci. Opracowanie metod i wariantw profilaktyki, wczesnej diagnostyki i efektywnej rehabilitacji schorzeń. Zorganizowanie aktywnej dwustronnej wspłpracy uczonych, lekarzy i pedagogw, wyrwnanie jakości diagnostyki i rehabilitacji aparatu ruchu u dzieci, transfer technologii.

WAŻNE ETAPY PROJEKTU

- Wyselekcjonowanie grupy badawczej dzieci w wieku 8-15 lat (15 dzieci zdrowych, 45 dzieci z dysfunkcją aparatu ruchu w szczególności patologia rozwoju stóp) po obu stronach granicy;

- Utworzenie wspólnej strony internetowej informującej o realizacji projektu oraz uczestnikach projektu, bazy danych pacjentów oraz bieżąca ich aktualizacja;

- Wspólne opracowanie ankiet oraz przeprowadzenie badań i analizy danych na ich podstawie;

- Zakup aparatury badawczej niezbędnej do realizacji projektu;

- Wykonanie I serii badań dzieci polskich (15 zdrowych /grupa referencyjna/ i 45 osób z dysfunkcją narządu ruchu) w laboratorium analizy ruchu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej oraz w Centrum Zachowania Zasobów Białoruskiej Akademii w Grodnie. W tym badanie 10 dzieci równocześnie za pomocą systemu pomiarowego polskiego (system SMART) i białoruskiego komplelsu do diagnostyki patologii stóp;

- Analiza wyników po I serii badań (analiza wielkości kinematycznych, dynamicznych chodu człowieka, uzyskanych w postaci liczbowej i graficznej) po obu stronach granicy;

- Konsultacje ortopedyczno-biomechaniczne (skonsultowanie wyników uzyskanych z systemu pomiarowego SMART z diagnozą postawioną przez lekarza. Wspólne zdiagnozowanie stanu aparatu ruchu pacjenta) po obu stronach granicy;

- Indywidualne zlecenie wykonania metod usprawniania po obu stronach granicy;

- Opracowanie wspólnych kryteriów oceny pomiarów pochodzących z systemów polskiego i białoruskiego w celu integracji badań;

- Wspólne konsultacje, po stronie polskiej, uczestników projektu w zakresie uzyskanych wyników badań;

- Wykonanie II serii badań dzieci polskich (45 osób z dysfunkcją narządu ruchu) w Centrum Diagnostyki Narządu Ruchu Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej oraz w Centrum Zachowania Zasobów Białoruskiej Akademii Nauk w Grodnie;

- Analiza wyników po II serii badań (analiza wielkości kinematycznych, dynamicznych chodu człowieka w odniesieniu do wyników uzyskanych w I serii badań) po obu stronach granicy;

- Konsultacje ortopedyczno-biomechaniczne (skonsultowanie wyników uzyskanych z systemu pomiarowego SMART z diagnozą postawioną przez lekarza. Wspólne zdiagnozowanie stanu aparatu ruchu pacjenta) i opracowanie wspólnych metod rehabilitacji po obu stronach granicy;

- Indywidualne zlecenie wykonania metod usprawniania po obu stronach granicy;

- Konsultacje, po stronie białoruskiej, uczestników projektu w zakresie uzyskanych wyników badań i wspólnych metod rehabilitacji;

- Ocena wyników badań i wspólnych metod rehabilitacji;

- Organizacja konferencji przez Centrum Zachowania Zasobów Białoruskiej Akademii Nauk w Grodnie;

- Wspólne opracowanie wyników badań i metod rehabilitacji w postaci książki i broszury w polskiej i rosyjskiej wersji językowej;

- Promocja realizacji projektu


pic001

Koordynator projektu prof. dr hab. inz. Bazyli Krupicz

Wykonawcy:

- prof. zw. dr hab. inz. A. Sviridenok
- dr hab. L. Gaida
- dr med. V. Lahkovski
- Ph.D. M. Ihnatouski
- L. Shashura
- L. Sychevski
- D. Maksimenko
- prof. zw. dr hab. inz. A. Seweryn
- prof. zw. dr hab. med. J. Popko
- prof. nzw dr hab. inz. K. Jaworek
- dr inz. J. Pauk
- dr inz. M. Derlatka
- dr n. med. M. Rogalski
- mgr inz. M. Kuciej
- mgr I. Senderacka


pic004

Last update: 20 December 2007

Сайт создан в системе uCoz